Onze visie
Onze Missie

Onze Missie

“Yes, together we can change the world!”

Stichting WorldChangers gelooft dat ieder mens recht heeft op een waardig bestaan. Daar maken we ons hard voor. We zien echter nog te vaak dat dit niet het geval is. Wij zetten ons daarom in voor mensen die in armoede leven. Mensen die het ontbreekt aan de meest basale voorzieningen zoals schoon drinkwater, voedsel, kleding, een veilig onderkomen, gezondheidszorg en onderwijs. Voorzieningen die voor ons vanzelfsprekend lijken, maar dat niet zijn voor een groot gedeelte van de wereldbevolking. 
We beperken ons daarbij niet tot een bepaald land of een specifieke bevolkingsgroep, want WorldChangers helpen wereldwijd

 

Onze Visie

Help is Our Main Goal

Stichting WorldChangers is ervan overtuigd dat ieder mens de innerlijke kracht heeft om bij te dragen aan de wereld die we voor ogen hebben. Met onze slogan “If you change nothing, nothing will change” doen we een beroep op die innerlijke kracht.

Daarnaast geloven wij in de kracht van samen. Zo bundelen we krachten in de WorldChangers community en brengen een beweging op gang waarbij WorldChangers het niet alleen vanzelfsprekend vinden om bruggen te bouwen, maar die ook over te steken.

Want bruggen bouwen doen we. We verbinden twee werelden met elkaar en leveren op die manier een actieve bijdrage aan de versterking van de verbondenheid in de wereld. We creeëren bewustwording, zodat WorldChangers ervaren wat ze voor een ander kunnen betekenen en in contact komen met een deel van de wereld dat ze nog niet eerder hebben gezien.

Wij erkennen tot slot dat effectieve armoedebestrijding om duurzame oplossingen vraagt. We zullen ons daarom inzetten om die duurzame oplossingen te realiseren, zodat hulpbehoevenden niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst geholpen zijn.

Zo zorgen we er samen voor dat niemand er alleen voor staat!

Telefoonnummer

0612800261

Email

info@stichtingworldchangers.nl

Adres

Akkerwindestraat 51 6832CT Arnhem

Informatie

© 2022 Stichting WorldChangers | Mede mogelijk gemaakt door esiowerk.nl