Project #3: Noodhulp vluchtelingen Dunkerque

In een bos naast Dunkerque leven op dit moment honderden vluchtelingen onder verschrikkelijke omstandigheden zonder te weten wanneer ze uit hun miserabele omstandigheden verlost worden. Een te kort aan tenten, slaapzakken, kleding en voedsel maakt de komst van de winter er niet makkelijker op. Gezinnen met kinderen kunnen zich amper beschermen tegen de regen en kou.

Hulp van de Franse overheid is er nauwelijks. Ondertussen blijft de nood hoog. Op enkele schamele toiletten en losse kraantjes met ondrinkbaar water na zijn er amper voorzieningen. Ook deze mensen snakken naar een beetje waardigheid, genegenheid, warmte en een helpende hand. 

Daarom zamelen wij de komende periode in voor deze jonge mannen, vrouwen en kinderen. We kunnen geen uitweg creëren uit deze onmenselijke situatie. We kunnen de grimmige situatie wel iets dragelijker maken.

Het gaat om kinderen die zich zorgen maken of er voldoende eten en kleding is. Kinderen die in de strenge winter op slippers moeten lopen. Dit kunnen we toch niet laten gebeuren? Reden voor Stichting WorldChangers om dit extra onder de aandacht te brengen.

Elk kind in de wereld verdient het om een kind te zijn.